De Cruise Sector start terug op

12 maanden geleden Pers

Het jaar 2020 was voor velen een bijgewoon jaar . De Corona virus Covid-19 en later de mutanten zorgen voor een ongewone situatie in de ziekenhuizen en gans de wereld . De reissector werd stilgelegd en reizigers werden met extra vliegtuigen teruggevlogen naar huis . Ook de cruisesector werd stilgelegd . De nog varende cruiseschepen toen ( wereldcruises ) werden ingekort en de passagiers werden terug naar huis gebracht wat niet eenvoudig was . Havens waren gesloten , grenzen dicht , luchtvaart stil en reisbeperkingen op het vaste land. Bijzonder werden dan havens eventjes opgesteld om reizigers terug naar huis te laten gaan .De bemanning van de cruise schepen werden ook naar huis gestuurd naar hun land , maar dan met cruiseschepen . De luchtvaart lag ook aan de grond toen. De cruiseschepen werden wereldwijd aan anker gelegd voor de havens met minimale bemanning voor zeewaardig te zijn en klein onderhoud . Deze schepen werden dan met tenders bevoorraad . Een nooit eerder geziene situatie .

Van de midden van 2020 werd gedacht aan de heropening van de cruise en toeristische sector . Met een kleine opening in de zomer van 2020 kwam het terug tot stilstand . Vacinatieprogramma’s waren nog niet begonnen en er waren de mutanten van de virus die de kop op staken . Grenzen gingen terug dicht . Vele cruises werden terug geanulleerd . Veel boekingen werden gestopt . Omdat ook de kantoren van de cruise maatschappijen ook op minimum dienst stonden werden terugbetalingen met vertraging gebeurd . Verschillende heropstartdatums werden voorsteld en terug verschoven . Testcruises werden ingericht en terug geannulleerd . Met de verschillende overheden werden richtlijnen opgesteld . Toestemming krijgen om te mogen aanmeren lag soms zeer moeilijk . In November 2020 werden de eerste cruises terug aangevat , met beperkt publiek . In januari 2021 werden weer cruises geannulleerd . Blijkbaar hielden sommige reizigers niet aan de opgelegde maatregelen en viel de cruise weer stil. Het zijn niet de cruisemaatschappijen zelf ,maar de rezigers die zich niet aan de maatregelingen houden , die voor problemen zorgen . Pas in mei 2021 kon de cruise sector terug een paar cruises terug aanvatten , met strikte beperkingen . Ouderen en risicopantienten werden geweigerd . Medische uitrusting werd vergroot en testen voor inscheping werden gedaan . Met een beperkt aantal nieuwere schepen begint de cruise sector terug op te starten in 2021 .

Terug op cruise gaan in 2021

Het aanbod van cruise routes en schepen is nog steeds beperkt.

Momenteel kan men cruises doen indien men vooraf getest is geweest . Men moet eerst een verklaring afleggen en voor men aan boord gaat wordt er een sneltest gedaan door het medisch personeel . Enkel indien er geen risico bestaat , mag men aan boord gaan . De kosten voor de sneltesten en de testen aan boord zijn op kosten van de cruisemaatschappij . Omdat vele landgrenzen nog dicht zijn , is het aanbod eerder beperkt tot reizigers van bepaalde landen , die dicht bij de aanleghavens wonen . In juli 2021 bestaat er het vacinatiepaspoort die de grenzen terug open maakt . Beetje van land verschillend kan me bepalen dat enkel diegene die een volledige vacinatie gehad heeft plus een periode van 2 of 4 weken na de laatste vacinatie of een negatieve PCR test gebben gedaan 72 of 48 uur voordien of in sommige gevallen kan aantonen dat men antistoffen heeft van een besmetting de afgelopen 3 tot 6 maanden , kunnen reizen . Voor kinderen van 6 tot 12 jaar gelden weer andere regels . En dit is nog maar voor het gewoon reizen , we hebben het nog niet over cruises.

Men kan beschouden dat het vacinatiepaspoort dat een jaar geldig zal zijn in Europa de basis zal zijn voor cruise maatschappijen . Iedere cruise maatschappij gaat dit nu bekijken . Voor de bestaande cruises in de zomer gelden nog steeds volgende regels :

 • strikt tijdslot voor inscheping
 • Snel testen in de inschepingshavens door medisch personeel
 • Verklaring op eer afleggen
 • Testen aan boord gedurende de cruise
 • Maaltijd bediening aan tafel of buffetten met bediening
 • Meer shows omdat het aantal zitplaatsen beperkt
 • verschillende activiteiten zijn niet mogelijk
 • ENKEL EXCURSIES MOGELIJK VAN DE CRUISE ZELF
 • Strikte regels voor deelnemers aan excursies
 • Terug snel testen wie terug aan boord gaat van een excursie.
 • Het is niet mogelijk om zelf van boord te gaan zonder excursie
 • Verspreiding van het aantal mensen in ruimtes
 • Beperkt aantal kamers staan open , beperkte bezetiing
 • Medische facilteiten worden uitgebreidt
 • Bemanning houdt zich aan strenge regels en testen
 • Mond en neuskapjes verplichting aan boord
 • Extra reining en ontsmetting van kamers
 • Bij twijfel worden reizigers verplicht in hun kamers te blijven

Cruisemaatschapijen hebben ook besloten om alle korte minicruises in 2021 zoveel mogelijk te annulleren . Nu zijn enkel de 7+ daagse cruises nog beschikbaar . Alles onder de 7 dagen werd geannulleerd tot december 2021 . Voor 2022 is het nog even kijken , maar waarschijnlijk zal pas vanaf April 2022 het aanbod groter zijn en in juni 2022 er groter aanbod ook van minicruises beschikbaar komen . Er zullen nog maatregelen zijn , maar voorlopig is het nog te vroeg om iets over mee te delen . Het vacinatiepaspoort in Europa zal wel in 2021 belangrijk worden .

Nieuwe cruises

De meeste cruises zullen eerder in 2022 de Middellandse zee aandoen. Een paar cruises zijn mogelijk in Noord Europa maar vertrekken uit Amsterdam ( IJmuiden) zijn er voorlopig niet tot mei 2022.

Wie voor de eerste keer een cruise wil doen , raden we aan om te wachten tot 2022 om je eerste cruise ervaring te hebben .Meer gevorderde cruise reizigers kunnen in 2021 al cruises doen , met de vooropgelegde beperkingen die verder zullen afgebouwd worden gedurende de latere maanden . Zolang niet iedereen gevacineerd is , zal cruises nog met beperkingen zijn .

Het is onmogelijk om voor iedere maatschappij een overzicht te geven . Alles veranderd iedere minuut . Zelfs als je aan boord bent kan altijd iets veranderen .

NIEUWE OPTIES

Nieuw momenteel zijn de extra corona verzekeringen die de cruisemaatschappij optioneel aanbied . Dit verzekerd van de kosten die men zal hebben bij vervroegde terugkeer , verloren bagage ( heeft weinig met Corona te maken ,maar is handig ) , medische kosten en ongevallen tijdens excursies . We raden aan om deze verzekering in overweging te nemen of contact te nemen met je reisagent om iets van verzekering te nemen .

Cruise Event :

Zaterdag / Zondag 23 – 24 oktober 2021 Den Haag
Zaterdag / Zondag 6 – 7 NOVEMBER 2021 Antwerpen

In November 2021 zal er een cruise event zijn in Antwerpen waar cruise maatschappijen aanwezig zullen zijn . Dit event zal ook plaats hebben in Nederland . Niet cruise maatschappijen zullen vertegenwoordigd zijn op dit event . Ook bepaalden landen en streken zijn vertegenwoordigd .

Cruises is een ervaring om te beleven en te herbeleven en dit is iets dat we ook zo willen houden .